Astrologie

Z hlediska sebepoznání i poznávání druhých je astrologie nezbytným oborem, ve kterém bychom se měli alespoň v základech orientovat. Dnes již není třeba ztrácet čas složitým počítáním souvisejícím s rozborem data narození, můžeme využít různé programy na počítači. I tak je však třeba se naučit orientovat se v působení jednotlivých planet na nás. Jejich postavení v horoskopu určuje naši povahu, naše dary i stíny, se kterými se budeme muset v životě potýkat.

Naše osobnost není dána pouze postavením Slunce ve znamení, ale také jinými planetami, které mají na starosti určitou oblast v nás. Dále nás ovlivňuje i hodina narození, tzv.ascendent a i to, kde přesně (v jakých domech) planety stojí. Proto se často může stát, že se člověk necítí plně pod vládou určitého slunečního znamení a tím pádem na tyto skutečnosti nevěří. Je to proto, že na jeho povahu mají větší vliv jiné aspekty v jeho horoskopu.

Astrologie je královnou ezoterických disciplín a není vůbec složitá, jen je třeba pochopit její zákonitosti. Pak se stává naší nejlepší průvodkyní…

Osnova témat kurzu:

Jak vypadá horoskop, co je v něm vše zakresleno, jaké vztahy mezi jednotlivými elementy horoskopu vznikají – osy, kvadranty, hemisféry, domy, znamení, planety, aspekty (konkrétní ukázka horoskopu)

živly a jednotlivá znamení k nim patřící, i jejich hlubší význam

polarity a kvality ve znameních – zjištění tzv. rámcového naturelu společně se živly

rozdělení planet, jejich význam a vliv v živlech a znameních

astrologické domy a jejich základní význam

zjednodušený výklad horoskopu – rámcový naturel + hlavní vlivy Slunce, ascendentu, Luny, aspektů na osách a osobních planet umístěných v horoskopu

V tomto kurzu se nepracuje se všemi pojmy dotýkajících se výkladu nativního horoskopu. Jedná se o kurz pro laiky, kteří se chtějí v horoskopu orientovat a případně se dále rozvíjet v prohlubujících se kurzech či samostudiem.

Pokud máte zájem o horoskop více na www.karetni-vyklad.cz

Máte nějaký dotaz k uvedeným informacím?