Kurz základů numerologie

Kurz je určen lidem, kterým je blízký svět čísel. Pomocí zákonitostí čísel můžete dojít k pochopení sebe sama či porozumět více svým blízkým, dětem, partnerům, přátelům či spolupracovníkům.
Původ numerologie sahá až do starověku.Je to nauka o skrytých vlivech čísel na náš život.Vychází z poznání, že vnější jevy se opakují ve zcela určitých rytmech a čísla tak odpovídají určitým archetypům.

Zjistíte díky této esoterické disciplíně například podstatu charakteru daného člověka, jeho přednosti i slabiny, dále jeho životní úkoly a celkové směřování duchovního rozvoje. Spočítáte si vhodný den k určitým činnostem,…atd. viz v programu kurzu.

 

PROGRAM KURZU

1. Původ numerologie
 

Typy numerologických systémů, základní význam čísel od 0 k 9, den narození a jeho rozbor: psychické nebo-li charakteristické číslo, složené číslo ve dnu narození, tzv. mistrovská čísla a čísla exaltace, možná data dne narození a jejich podrobný význam vzhledem k charakteru zkoumané osoby, výpočet čísla roku a měsícea jejich vliv na povahu člověkavýznam osudového či-li životního čísla, vlastní výpočty sebe, rodiny a přátel

2. Jmenná čísla
Číselné přiřazení k jednotlivým písmenům dle chaldejské tabulky, vliv klíčové iniciály, harmonie mezi čísly křestního jména a příjmení, vliv jména na společenský život a vztahy, důležitost souladu psychického, osudového a jmenného čísla, vazby čísel mezi sebou – přátelská a nepřátelská čísla, číselné protiklady, výpočty jmenných čísel, srovnání působení potenciálu čísla ze jména rodného po přijetí nového příjmení či přezdívky, pseudonymu – praktické výpočty
3. Numerologická mřížka
či polomagický čtverec a dotváření povahy člověka dle postavení a počtu čísel, chybějící a izolovaná čísla v mřížce, plné a prázdné roviny v mřížce, typ osobnosti dle kombinace prvního a druhého příčného součtu, proměnlivé typy, životní úkoly skryté v mezisoučtu či v karmickém bodě určeném Dračí hlavou
4. Vliv kombinací v budoucnosti
arkánum osudu, tedy vliv jména na celkový směr životní dráhy, arkánum roku, měsíců a dnů, výpočty osudových nebo-li zlomových rokův životě a předpokládané události, které se jich týkají, devítileté cyklické působení čísela jeho opakování v určitých obdobích, výpočty vhodných dnů nebo dat, termínů pro určité události

Máte nějaký dotaz k uvedeným informacím?